Mesuraments de qualitat de l'aire

Les dades mostrades a continuació representen les mesures recol·lectades pels sensors ambientals de la ciutat. S'ha de tindre en compte que les dades recollides són en brut i sense validar. En general, les dades que generen els sensors de gasos i partícules han de ser sotmesos a un procés de validació complex per personal tècnic qualificat. Aquest procés consisteix a realitzar una revisió de tots i cada uns dels valors dels paràmetres rebuts, amb la finalitat de verificar si aquestes dades són correctes i responen amb l'estat real de la qualitat de l'aire, el lloc en què se situa l'estació de mesurament, i en cada moment de mesura.

D'altra banda, els mateixos fabricadors de sensòrica ambiental indiquen que s'ha de tindre en compte que en les dades es poden observar pics erronis que s'han de filtrar. Alguns d'aquests pics poden ser provocats per fenòmens pròxims als sensors com a incendis, treballs que generen gasos, etc. En el cas d'haver detectat anomalies es veuran especificades en la descripció de l'arxiu pertanyent al període de temps corresponent.

Respecte als sensors de gasos, aporten mesures del NO₂, O3, SO₂, CO₂, sent nuls la resta de valors. En canvi, els sensors de partícules proporcionen informació relativa al PM10, PM25, PM1. De la mateixa manera, les sondes de CO₂ contenen únicament els valors del CO₂. En el cas de trobar-se el dispositiu en manteniment els valors nomenats anteriorment seran 0.

Finalment, els noms de les entitats estan conformats per una primera part on s'identifica el tipus de sensor i una segona part separada per un guió, la qual determina la localització d'aquest.

Dades i recursos

Informació adicional

Camp Valor
Última actualització Abril 1, 2024, 04:00 (CEST)
Creat Juliol 28, 2022, 17:44 (CEST)